Commit cd56f352 by roxy

arreglo de busquedas por cambio de formato en fecha de recepción

parent 38ba8a7e
......@@ -83,7 +83,7 @@ class cls_Mnt_AreaExamenEstablecimiento {
if(count($elementos['insert']) > 0) {
$query2 = "";
foreach ($elementos['insert'] as $key => $idexam) {
$query2 = $query2."INSERT INTO mnt_area_examen_establecimiento(id_area_servicio_diagnostico, id_examen_servicio_diagnostico, id_establecimiento, id_usuario_reg, fecha_hora_reg, activo) VALUES($idarea, $idexam, $lugar, $usuario, NOW(), true);";
$query2 = $query2."INSERT INTO mnt_area_examen_establecimiento(id_area_servicio_diagnostico, id_examen_servicio_diagnostico, id_establecimiento, id_usuario_reg, fecha_hora_reg, activo) VALUES($idarea, $idexam, $lugar, $usuario, date_trunc('seconds', NOW()), true);";
}
$result2 = @pg_query($query2);
......
......@@ -87,8 +87,8 @@ switch ($opcion)
if (!empty($_POST['fecharecep'])) {
$cond1 .= " t03.fecharecepcion = '" . $_POST['fecharecep'] . "' AND";
$cond2 .= " t03.fecharecepcion = '" . $_POST['fecharecep'] . "' AND";
$cond1 .= " date(t03.fecharecepcion) = '" . $_POST['fecharecep'] . "' AND";
$cond2 .= " date(t03.fecharecepcion) = '" . $_POST['fecharecep'] . "' AND";
}
if (!empty($_POST['primernombre'])) {
......
......@@ -61,8 +61,8 @@ switch ($opcion)
}
if (!empty($_POST['fecharecep'])) {
$cond1 .= " t03.fecharecepcion = '" . $_POST['fecharecep'] . "' AND";
$cond2 .= " t03.fecharecepcion = '" . $_POST['fecharecep'] . "' AND";
$cond1 .= " date(t03.fecharecepcion) = '" . $_POST['fecharecep'] . "' AND";
$cond2 .= " date(t03.fecharecepcion) = '" . $_POST['fecharecep'] . "' AND";
}
else {
// echo 'long. '.strlen(utf8_decode($cond1)). ' cond2: '.strlen ($cond2);
......
......@@ -94,16 +94,16 @@ switch ($opcion) {
}
// echo "fecharecep= ".$fecharecepcion;
if (!empty($_POST['fecharecep'])) {
$cond1 .= " t03.fecharecepcion = '" . $_POST['fecharecep'] . "' AND";
$cond2 .= " t03.fecharecepcion = '" . $_POST['fecharecep'] . "' AND";
$cond1 .= " date(t03.fecharecepcion) = '" .date($_POST['fecharecep']) . "' AND";
$cond2 .= " date(t03.fecharecepcion) = '" .date($_POST['fecharecep']) . "' AND";
// echo "$cond1=".$cond1;
}
// else {
if (strlen($cond1)==0 and strlen ($cond2)==0){
$cond1 .= " t03.fecharecepcion >=date(current_date - INTERVAL'2 days') AND";
$cond2 .= " t03.fecharecepcion >=date(current_date - INTERVAL'2 days') AND";
$cond1 .= " date(t03.fecharecepcion) >=date(current_date - INTERVAL'2 days') AND";
$cond2 .= " date(t03.fecharecepcion) >=date(current_date - INTERVAL'2 days') AND";
}else{
$cond1 .= "";
$cond2 .= "";
......
......@@ -54,9 +54,9 @@ $fecharecepcion=$_GET['fecharecepcion'];
#boton1{display:none;}
}
.Estilo5 {font-family: Helvetica; font-size: 8pt}
.Estilo6 {font-family: Helvetica; font-size: 7.5pt}
.Estilo7 {font-family: Helvetica; font-size: 9pt}
.Estilo5 {font-family: Helvetica; font-size: 9pt}
.Estilo6 {font-family: Helvetica; font-size: 8pt}
.Estilo7 {font-family: Helvetica; font-size: 10pt}
-->
......@@ -303,24 +303,24 @@ $fecharecepcion=$_GET['fecharecepcion'];
</table>
<table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0%" cellspacing="0%" >
<tr>
<td colspan="1" class="Estilo5" width="28%" align="left"><strong>Establecimiento Solicitante:</strong></td>
<td colspan="3" class="Estilo6" width="37%" align="left"> <?php echo $row_estabExt['nombre']?></td>
<td colspan="1" class='Estilo5'><strong>Fecha Consulta:</strong></td>
<td colspan="1" class='Estilo6'align='left'><?php echo $f_consulta ?></td>
<td colspan="1" class="Estilo5" width="18%" align="justify"><strong>Estab Solicitante:</strong></td>
<td colspan="3" class="Estilo6" width="41%" align="justify"> <?php echo $row_estabExt['nombre']?></td>
<td colspan="1" class='Estilo5' width="17%" align="justify"><strong>Fecha Consulta:</strong></td>
<td colspan="1" class='Estilo6' width="24%" align="justify"><?php echo $f_consulta ?></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="1" class="Estilo5" align="left"><strong>Expediente:</strong></td>
<td colspan="3" class="Estilo7" align="left"><?php echo $row_generales['idnumeroexp']?></td>
<td colspan="1" class="Estilo5" align="left"><strong>Fecha Recepción:</strong></td>
<td colspan="1" class="Estilo6" align="left"><?php echo $fecharecepcion ?></td>
<td colspan="1" class="Estilo5" align="justify"><strong>Expediente:</strong></td>
<td colspan="3" class="Estilo7" align="justify"><?php echo $row_generales['idnumeroexp']?></td>
<td colspan="1" class="Estilo5" align="justify"><strong>Fecha Recepción:</strong></td>
<td colspan="1" class="Estilo6" align="justify"><?php echo $fecharecepcion ?></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="1" class="Estilo5" align="left"><strong>Paciente:</strong></td>
<td colspan="3" class="Estilo6" align="left"><?php echo htmlentities($row_generales['nombrepaciente'])?></td>
<td colspan="1" class="Estilo5" width="19%" align="left"><strong>Fecha Resultado:</strong></td>
<td colspan="1" class="Estilo6" width="16%" align="left"><?php echo $row_fecha['fecharesultado']?></td>
<td colspan="1" class="Estilo5" align="justify"><strong>Paciente:</strong></td>
<td colspan="3" class="Estilo6" align="justify"><?php echo htmlentities($row_generales['nombrepaciente'])?></td>
<td colspan="1" class="Estilo5" align="justify" align="left"><strong>Fecha Resultado:</strong></td>
<td colspan="1" class="Estilo6" align="justify"align="left"><?php echo $row_fecha['fecharesultado']?></td>
</tr>
<tr>
......@@ -330,18 +330,18 @@ $fecharecepcion=$_GET['fecharecepcion'];
<td colspan="1" class="Estilo6" align="left"><?php echo $row_generales['sexo']?></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="1" class="Estilo5" align="left"><strong>Procedencia:</strong></td>
<td colspan="3" class="Estilo6" align="left"><?php echo htmlentities($row_generales['procedencia'])?></td>
<td colspan="1" class="Estilo5" align="left"><strong>Servicio:</strong></td>
<td colspan="1" class="Estilo6" align="left"><?php echo htmlentities($origen)?></td>
<td colspan="1" class="Estilo5" align="justify"><strong>Procedencia:</strong></td>
<td colspan="3" class="Estilo7" align="justify"><?php echo htmlentities($row_generales['procedencia'])?></td>
<td colspan="1" class="Estilo5" align="justify"><strong>Servicio:</strong></td>
<td colspan="1" class="Estilo7" align="justify"><?php echo htmlentities($origen)?></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="1" class="Estilo5" align="left"><strong>Examen Realizado:</strong></td>
<td colspan="5" class="Estilo6" align="left"><?php echo htmlentities($row_area['nombre_examen'])?></td>
<td colspan="1" class="Estilo5" align="justify"><strong>Examen Realizado:</strong></td>
<td colspan="5" class="Estilo6" align="justify"><?php echo htmlentities($row_area['nombre_examen'])?></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="1" class="Estilo5" align="left"><strong>Validado Por:</strong></td>
<td colspan="5" class="Estilo6" align="left"><?php echo htmlentities($responsable)?></td>
<td colspan="1" class="Estilo5" align="justify"><strong>Validado Por:</strong></td>
<td colspan="5" class="Estilo6" align="justify"><?php echo htmlentities($responsable)?></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="6">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td></tr>
......
......@@ -103,10 +103,10 @@ if ($IdEstandar=="H15"){
<td colspan='6' align='center' >&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td colspan='1' class="Estilo5" width="16%" align="justify"><strong> Estab Solicitante:</strong></td>
<td colspan='3' class="Estilo6" width="42%" align="justify"><?php echo $row_generales['estabext']?></td>
<td colspan='1' class="Estilo5" width="20%" align="justify"><strong>Fecha Indicación:</strong></td>
<td colspan='1' class="Estilo6" width="22%" align="justify"><?php echo $f_consulta?></td>
<td colspan='1' class="Estilo5" width="18%" align="justify"><strong> Estab Solicitante:</strong></td>
<td colspan='3' class="Estilo6" width="41%" align="justify"><?php echo $row_generales['estabext']?></td>
<td colspan='1' class="Estilo5" width="17%" align="justify"><strong>Fecha Indicación:</strong></td>
<td colspan='1' class="Estilo6" width="24%" align="justify"><?php echo $f_consulta?></td>
</tr>
<tr>
<td colspan='1' class="Estilo5" align="justify"><strong>Expediente:</strong></td>
......@@ -117,8 +117,8 @@ if ($IdEstandar=="H15"){
<tr>
<td colspan='1' class="Estilo5" align="justify"><strong>Paciente:</strong></td>
<td colspan='3' class="Estilo6" align="justify"><?php echo htmlentities($row_generales['paciente'])?></td>
<td colspan='1' class="Estilo5" width="19%" align="left"><strong>Fecha Resultado:</strong></td>
<td colspan='1' class="Estilo6" width="16%" align="left"><?php echo $row_fecha['fecharesultado']?></td>
<td colspan='1' class="Estilo5" align="left"><strong>Fecha Resultado:</strong></td>
<td colspan='1' class="Estilo6" align="left"><?php echo $row_fecha['fecharesultado']?></td>
</tr>
<tr>
<td colspan='1' class="Estilo5" align="left"><strong>Edad:</strong></td>
......
......@@ -109,10 +109,12 @@ switch ($opcion) {
}
if (!empty($_POST['fecharecepcion'])) {
$cond1 .= " t03.fecharecepcion = '" . $_POST['fecharecepcion'] . "' AND";
$cond2 .= " t03.fecharecepcion = '" . $_POST['fecharecepcion'] . "' AND";
//$cond1 .= " t03.fecharecepcion = '" . $_POST['fecharecepcion'] . "' AND";
//$cond2 .= " t03.fecharecepcion = '" . $_POST['fecharecepcion'] . "' AND";
$cond1 .= " date(t03.fecharecepcion) = '" . $_POST['fecharecepcion'] . "' AND";
$cond2 .= " date(t03.fecharecepcion) = '" . $_POST['fecharecepcion'] . "' AND";
}
//where date('2011-01-25') between fecha_inicio and fecha_fin
if (!empty($_POST['fechasolicitud'])) {
$fechaini= $_POST['fechasolicitud'].$hinicio;
......
......@@ -91,8 +91,8 @@ switch ($opcion) {
}
if (!empty($_POST['fecharecep'])) {
$cond1 .= " t03.fecharecepcion = '" . $_POST['fecharecep'] . "' AND";
$cond2 .= " t03.fecharecepcion = '" . $_POST['fecharecep'] . "' AND";
$cond1 .= " date(t03.fecharecepcion) = '" . $_POST['fecharecep'] . "' AND";
$cond2 .= " date(t03.fecharecepcion) = '" . $_POST['fecharecep'] . "' AND";
}
/*else{
if (strlen(utf8_decode($cond1))==0 and strlen ($cond2)==0){
......
......@@ -221,7 +221,7 @@ order by t02.id;";
INNER JOIN lab_estandarxgrupo t21 ON t21.id=t18.idgrupo
WHERE t16.idestado != 'RM' AND t02.id_establecimiento = $lugar
AND t08.id = $idarea
AND t03.fecharecepcion = '$d_fechadesde'
AND TO_CHAR(t03.fecharecepcion,'YYYY-mm-dd') = '$d_fechadesde'
AND t01.estadodetalle in (3,5) $cond
UNION
......@@ -280,7 +280,7 @@ order by t02.id;";
WHERE t16.idestado != 'RM' AND t02.id_establecimiento = $lugar
AND t08.id = $idarea
AND t03.fecharecepcion = '$d_fechadesde' AND t01.estadodetalle in (3,5) $cond) ordenar
AND TO_CHAR(t03.fecharecepcion,'YYYY-mm-dd') = '$d_fechadesde' AND t01.estadodetalle in (3,5) $cond) ordenar
ORDER BY ordenar.numeromuestra ASC ";
// $query;
$result = @pg_query($query);
......
......@@ -160,16 +160,16 @@ switch ($opcion) {
}
if (!empty($_POST['fecharecep'])) {
$cond1 .= "AND t03.fecharecepcion = '" . $_POST['fecharecep'] . "' ";
$cond2 .= "AND t03.fecharecepcion = '" . $_POST['fecharecep'] . "' ";
$cond1 .= "AND date(t03.fecharecepcion) = '" . $_POST['fecharecep'] . "' ";
$cond2 .= "AND date(t03.fecharecepcion) = '" . $_POST['fecharecep'] . "' ";
// echo "$cond1=".$cond1;
}
// else {
if (strlen($cond1)==0 and strlen ($cond2)==0){
$cond1 .= "AND t03.fecharecepcion >=date(current_date - INTERVAL'2 days') AND";
$cond2 .= "AND t03.fecharecepcion >=date(current_date - INTERVAL'2 days') AND";
$cond1 .= "AND date(t03.fecharecepcion) >=date(current_date - INTERVAL'2 days') AND";
$cond2 .= "AND date(t03.fecharecepcion) >=date(current_date - INTERVAL'2 days') AND";
}else{
$cond1 .= "";
$cond2 .= "";
......@@ -277,7 +277,7 @@ switch ($opcion) {
t02.id_historial_clinico,
t02.id,
t02.id_dato_referencia,
TO_CHAR(t03.fecharecepcion, 'DD/MM/YYYY') AS fecharecepcion,
TO_CHAR(t03.fecharecepcion, 'DD/MM/YYYY HH:MM') AS fecharecepcion,
t03.fecharecepcion as frecepcion,
t06.numero AS idnumeroexp,
CONCAT_WS(' ',t07.primer_nombre,t07.segundo_nombre,t07.tercer_nombre,t07.primer_apellido,t07.segundo_apellido,
......@@ -285,7 +285,7 @@ switch ($opcion) {
t20.servicio AS nombresubservicio,
t20.procedencia AS nombreservicio,
t14.nombre,
TO_CHAR(t02.fecha_solicitud, 'DD/MM/YYYY') AS fechasolicitud,
TO_CHAR(t02.fecha_solicitud, 'DD/MM/YYYY HH:MM') AS fechasolicitud,
(SELECT nombre FROM ctl_establecimiento WHERE id=t02.id_establecimiento_externo) AS estabext,
(select descripcion as estado
from sec_solicitudestudios t1
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or sign in to comment